سایت مرجع متخصصین ایران irexpert.ir irexperts.ir

حذف حساب کاربری سایت مرجع متخصصین ایران

جهت غیرفعال سازی اکانت خود در شبکه مجمع متخصصین ایران از این قسمت اقدام بفرمائید.

توجه داشته باشید که بعد از حذف اکانت خود فقط مشخصات شما حذف خواهد شد و سایر کاربران می توانند همین ID را برای کاربری خود انتخاب نمایند.

خطا : خطا در وارد کردن اطلاعات ، لطفا دوباره امتحان کنید.
کاربری شما در شبکه اجتماعی مجمع متخصصین ایران حذف شد