سایت مرجع متخصصین ایران irexpert.ir irexperts.ir
 
مشخصات فردی:  
نام: سید حسین سید حسین میرلوحی
سید حسین میرلوحی

نام خانوادگی: میرلوحی
نام پدر: ********
کد ملی: **********
متولد: ********
شهر (و استان): اصفهان‌ (اصفهان)
شماره تماس: **** *** ****
آدرس: ***** ********* ***** **** ******* *********** **** **
ایمیل: **************@******.***
آدرس وب: https://irexperts.ir/Site/169116
https://www.irexperts.ir/?169116
www.sepahanbattery.com
     
مدرک تحصیلی:
مدرک: کارشناسی
رشته تحصیلی: كنترل
گرایش: ابزار دقيق
دانشگاه: امام صادق
مهارتهای تخصصی:
الكترونيك - ابزار دقيق - كاليبراسيون - اتوماسيون
سوابق تحصیلی:
سطح دانشگاه رشته گرایش تاریخ اخذ مدرک
سوابق شغلی:
نام شرکت سمت سازمانی شرح فعالیت تاریخ آغاز تاریخ پایان
شركت توان باتري سرپرست آزمايشگاه محصول كنترل نهايي محصول 1385/03/06 1389/04/31
مجتمع صنعتي سپاهان باتري سرپرست آزمايشگاه كاليبراسيون كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري 1389/05/01 ادامه دارد
دوره های گذرانده:
عنوان دوره نمره/امتیاز تاریخ اخذ نام موسسه
کتب و مقالات منتشر شده:
شرکت در سمینار، اجلاس و کنفرانسهای داخلی و بین المللی
عنوان مقاله نقش متخصص Times تاریخ
مقالات و سوابق پژوهشی متخصص:
عنوان تاریخ انجام
آشنایی با زبانهای خارجی:
زبان خارجی Speaking Listening Reading Writing
انگليسي 1 1 2 2