سایت مرجع متخصصین ایران irexpert.ir irexperts.ir
 
مشخصات فردی:  
نام: حمید رضا حمید رضا اب خضر
حمید رضا اب خضر

نام خانوادگی: اب خضر
نام پدر: ********
کد ملی: **********
متولد: ********
شهر (و استان): خراسان رضوی (مشهد)
شماره تماس: **** *** ****
آدرس: ***** ********* ***** **** ******* *********** **** **
ایمیل: **************@******.***
آدرس وب: https://irexperts.ir/Site/115798
https://www.irexperts.ir/?115798
http://IrExperts.ir/Site/115798
     
مدرک تحصیلی:
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: آبياري
گرایش: آبياري و زهکشي
دانشگاه:
مهارتهای تخصصی:
هواشناسي و هيدرولوژي و منابع آب در زمينه سدسازي
سوابق تحصیلی:
سطح دانشگاه رشته گرایش تاریخ اخذ مدرک
سوابق شغلی:
نام شرکت سمت سازمانی شرح فعالیت تاریخ آغاز تاریخ پایان
دوره های گذرانده:
عنوان دوره نمره/امتیاز تاریخ اخذ نام موسسه
کتب و مقالات منتشر شده:
شرکت در سمینار، اجلاس و کنفرانسهای داخلی و بین المللی
عنوان مقاله نقش متخصص Times تاریخ
مقالات و سوابق پژوهشی متخصص:
عنوان تاریخ انجام
آشنایی با زبانهای خارجی:
زبان خارجی Speaking Listening Reading Writing